انواع کتابخانه ها

*کتابخانه ملی کتابخانه ملی معمولاً یک یا چند نسخه از کلیه آثار مکتوب و مواد خواندنی کشور مربوطه را فراهم و آنها را برای استفاده  مراجعان، برگه نویسی و آماده سازی میکند. وظایف کتابخانه های ملی در کشورهای مختلف متفاوت است اما همه آنها مسؤول نگهداری و حفظ کلیه آثار فکری یک ملتند و موظفند که آثار مربوط به کشور ذیربط را که در هر جای جهان تدوین می شود به نحوی گردآوری و در اختیار مطالعه مردم قرار دهند و همچنین غنی ترین مجموعه  آثار مکتوب و درجه  یک را که در زمینه های مختلف علوم و دانش بشری منتشر می شوند فراهم کنند و از این طریق نیازهای کسانی را که در جستجوی منابعی می باشند که در کتابخانه های دیگر یافت نمیشود برطرف سازند.

کتابشناسی ملی در هر کشور، عموماً توسط کتابخانه ملی تدوین و منتشر می شود و محتوای آن محدود به مطالبی می شود که در قلمرو یک کشور خاصی به هر زبانی انتشار می یابد و علاوه بر مواد چاپی، مواد غیر چاپی و نشریات ادواری را نیز در بر میگیرد و تحت یک نظم منطقی ماه به ماه یا فصل به فصل و گاه به صورت سالانه منتشر میگردد و در اختیار محقق قرار میگیرد. تدوین استانداردهای ملی انتشاراتی، و ایجاد امکانات آموزش حین خدمت برای کارکنان کتابخانه ها، و تدوین فهرستگان (فهرست کتابهای کتابخانه های کشور)، و جمع آوری و حفظ نشریات، و ارتباط با کتابخانه های داخل و خارج برای دریافت اطلاعات لازم در جهت پاسخگویی به نیاز پژوهندگان، از وظایف دیگر کتابخانه ملی است.

مختلف جامعه فراهم می کند. از این نظر، مجموعه  منابع آن در جهت رفع نیاز مطالعاتی طبقات مختلف جامعه  متعلق به آن و به منظور تنویر افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش مردم تأمین می شود. مراجعان به این کتابخانه ناهمگنند و افراد مختلف در سطوح مختلف شغلی، سنی و تحصیلی برای تأمین نیازهای مطالعاتی خود به آن مراجعه می کنند. این نوع کتابخانه که قشر وسیع جامعه از آن استفاده می کند موظف به تجهیز انواع مواد خواندنی و امکانات نمایشگاهی و تالارهای سخنرانی و تجهیزات سمعی و بصری است و وظیفه دارد که زمینه  مطالعات همه  افراد را اعم از بیسوادان، کم سوادان، باسوادان، کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، نابینایان، ناشنوایان و بالاخره معلولین را از حیث مواد خواندنی و شنیداری در هر سطحی از دانش تأمین کند و در دل روستاها و مراکز متعدد با عنوان کتابخانه سیار، ایفای نقشی نماید.