سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود عالی – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

چکیده:

آب حیاتی ترین عنصر برایموجودات زندهمی باشد. با پیشرفت علم و تکنولوژی منابع انرژی جایگزین می شوند به عنوان مثال زمانی سوختهای فسیلی دارای ارزش فوق العاده ای در تامین انرژی مورد نیاز فعالیت های بشری بود. فعالیت هایی از قبیل چرخشصنایع، حرکت خودروها، دیزلها، واگن ها و … در حالیکهبا گذشت زمان و مطرح شدن مباحث زیست محیطی و تولید آلاینده ها و اثرات مخرب جبران ناپذیر دراثر استفاده بی رویه از این نوع سوختها، جایگزینی آنها با منابع دیگر انرژی مطرح شده است و شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در تولید انرژی از سوختهای هسته ای می باشیم.
هدف از بیان مقدمه مذکور بیان این مطلب است که آب نمی تواند جایگزین داشته باشد و اصطلاحا برای کلیه فعالیت های بشری از اعم از طبیعی و مصنوعی مورد نیاز می باشد بطوریکه در دهه ها یآینده با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع ابی رقابت شدیدی در انحصاری نمودن این عنصر خدادادی رخ خواهد داد، لذا ضرورت استفاده بهینه از این ماده حیاتی امری اجتناب ناپذیر می باشد شناسایی، تهیه، حراست و توزیع منابع آبی هر منطقه یا کشور بر عهده سازمان ها یا ارگانهای مختلفی از قبیل شرکتهای آب و فاضلاب اعم از شهری و روستایی، امور آب، سازمان جهاد کشاورزی و … می باشد. بخش عمده ای از منابع آبی مذکور در اختیار شرکتهای آب و فاضلاب قرار دارد که در واقع تعریف کننده وظیفه اصلی شرکت های آب و فاضلاب یعنی تامین آب شرب سالم و بهداشتی به مقدار لازم برای مشترکین تحت پوشش آنها می باشد.
با توجه به مقدمه مذکور پردازش به نحوهمراقبت صحیح از منابع آبی محدود آبی موجود و کسب رضایت مشترکین که تنها در ادامه خدمات مناسبعملی است،الزامی می باشد.
دراین مقاله به بررسی جایگاه و اهمیت آب شرب سالم و بهداشتی برای مشترکین، موانع ومشکلات موجود درسیستم های بهره برداری در شرکت های آب و فاضلاب روستایی و بیان یکی از تجارب موفق در سیستم مدیریتی بخش بهره برداری، چاره اندیشی های اتخاد شده براینیل به اهداف بهره برداری شرکت ها و بازدهی رویکرد صورت گرفته می باشد.