سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده عمران ، دانشگاه سمنان
محمد بزاز – دانشجوی کارشناسیارشد سازه دانشگاه سمنان
فاطمه فتحی سردهایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه سمنان
زهرا عندلیب – کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به تغییرات آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم نسبت به ویرایش دوم و الزام به طراحی ساختمانهای جدید براساس ویرایش سوم برای آشنایی بیشتر مهندسین به تغییرات آیین نامه و علم به اینکه ساختمان ها ی ساخته شده توسط ویرایش دوم بایستی مقاومت کافی دربرابر مقاومت وارده را داشته باشند دراین مقاله تلاش شده است تا تغییرات بین این دو آیین نامه بررسی شود تا بتوان ساختمان های ساخته شده براساس ویرایش دوم را ارزیابی نموده وبا توجه به آیین نامه جدید احتمالا بتوان آنها را مقاوم سازی نمود .