سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نوروزی – دفتر انرژی باد و امواج، سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی،
ارسطو صادقیان – دفتر انرژی باد و امواج، سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی،

چکیده:

یکـی از اهـداف سـازمان انرژی های نـو ایـران ( سانا ) ، توسـعه بهره بـرداری از انـرژی باد در کشـور می باشد . بدین منظور دفتر انرژی باد و امواج این سازمان، عهده دار پروژه های توسعه نصب توربین های باد می باشد . با توجه به این که انرژی به دست آمده از باد توسط توربین، با توان سوم سرعت باد رابطه مستقیم دارد، در نتیجه پیش بینی سرعت و جهت باد از اهمیت زیادی به منظور تعیین مناطق با پتانسیل بالا در کشور برخوردار می باشد . به منظور دستیابی به این امر ناگزیر از مدل سازی و شبیه سازی جریان هوا بر پایه یک سری معادلات حاکم و شرائط حاکم بر منطقه، می باشیم . در این مقاله به روش مدل سازی استفاده شده در پروژه تهیه اطلس باد کشور اشاره می شود . به منظور برآورد پتانسیل باد در منطقه منجیل تعداد ده ایستگاه بادسنجی محلی نصب گردیده که این ایستگاه ها در راستای تهیه اطلس باد در این منطقه نصب گردیده اند . پس از انجام تحلیل های آماری براساس توزیع آماری ویبول، چگالی توان باد در چهار ایستگاه در هر یک از
جهت های دوازده گانه محاسبه گردید . نتایج حاصل از این محاسبات نشانگر وجود پتانسیل مناسب در این منطقه می باشد .