سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

در سالهای اخیر تلاشهای زیادی جهت برخورداری از تکنیکهای غیر تماسی برای پیشرفت در عملیات بازرسی در ارتباط صنعت راه آهن صورت پذیرفته است، به ویژه بازرسی خطوط ، آزمایش چرخ،سیستم متحرک تست ریل و همچنین بازرسی چرخ قطار حین حرکت مورد تاکید می باشد. تجارب گذشته نشان داده که سیستم ماورای صوت به تنهایی از دقت زیادی برای اندازه گیری ترکهای داخلی فلزات برخوردار نمی باشد، زیرا بیشتر از ۹۹% از موج صوتی منتشر شده از هوا با دانسیته پایین بعد از برخورد با فلزات که دارای چگالی زیاد می باشند به هوا منعکس می شوند و در برخی موارد بیشتر انرژی باقیمانده بطور عمده در طول سطح فلز باقی می ماند.
در حال حاضر تحقیقات نشان می دهد که بازرسی خطوط آهن توسط ترکیب لیزر با هوا برای ایجاد حالتی غیر تماسی و آمیزه ای از تکنیک ماورای صوت قادر به انجام آزمایشات ترک یابی آن هم با دقت بسیار بالایی می باشد که حتی کوچکترین عیوب از دید آن پنهان نمی گردند. LAHUT(Laser-Air Hybrid Ultrasonic Technique) در سیستمهای متحرک تست و بازرسی قابل به کارگیری است که قابلیت انطباق با شرایط کاری را داشته و قادر به شناسایی ترکهای مختلف می باشد، در آزمایشهایی که بر روی خطوط ریلی جهت شناسایی
VSH(Vertical Split Head)،TDD(Transverse Detail Defect) و ترک پاشنه ریل صورت می پذیرد، معمولاً تا زمانیکه به شناسایی ترکهای پاشنه ریل دست نیابیم،TDD،VSH از دست می روند، ولی با به کارگیری تکنیک LAHUT با چنین مشکلی روبرو نخواهیم بود. در حال حاضر دو مرکز مهم در انجام آزمایش به صورت دینامیکی مشغول به کار می باشند. اولی در ایتالیا (تکنوگاما) که درصدد توسعه سیستم بازرسی متحرک خطوط به واسطه قطار ویژه بازرسی می باشد و بعدی در ایالات متحده آمریکا توسط TTC(Transportation Technology Center) که به دنبال توسعه بازرسی نقایص خطوط به صورت دینامیکی از کناره چرخهای ترن در حال حرکت می باشد، به همین منظور در این اینجا به تکنیک به کار گرفته شده LAHUT توسط TTC که علاوه بر غیرتماسی بودن، دینامیکی نیز می باشد پرداخته و به ویژگیهای مهم آن اشارهمی گردد.