سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا هادی کپور جمالی – دانشگاه صنعت آب و برق خراسان

چکیده:

خطوط انتقال کمپکت به پایه ها یا برجهای خاص اطلاق نمی شود، بلکه بر حسب اینکه هدف از کمپکت سازی چه باشد، می توان روش های مختلفی را بکار گرفت. به عبارت دیگر پهنای برج یا فاصله فازهای کناری که عملا در محاسبه عرض باند عبور دخالت دارند، بر حسب اینکهخطوط انتقالی معمولی یا خیلی کمپکتباشند می توانددر محدوده وسیعی تغییر نماید، بنابراین خطوط کمپکت می تواند از انواع مختلفی تشکیل گردد که بر حسب شرایط جغرافیایی و جوی منطقه و سایر پاراکترهای فنی و اقتصادی می تواند تغییر نماید. از انجا که لازمه کمپکت سازی خطوط انتقال ، بکارگیریطرح های ویژه و در برخی موارد استفاده از تجهیزات اضافی است، لذا ممکن است در برخی موارد سرمایه گذاری لازم جهت احداث انهادر مقایسه با خطوط انتقال معمولی افزایش یابد،اما اگردر محاسبات اقتصادی قیمت زمین نیز منظور گردد، در اغلب موارد بکارگیری خطوط انتقال کمپکت ضمن دارا بودن مزیت های فنی، توجیه اقتصادی نیز خواهد داشت. خطوط انتقال نیروی کمپکت ضمن اینکه دارای باند عبور کمتری هستند، از نظر الکتریکی نیز دارای برتریهای زیادی نسبت به خطوط ساده می باشند که در این مقاله به انها پرداخته میشود.