سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عطارشاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سوادکوه
بهارک عبداله زاده –

چکیده:

یکی از راههای پخش مواد پرتوزا در بنادر حوادثی هستند که در هنگام حمل و نقل رخ می دهند. حمل و نقل غیر صحیح مواد پرتوزا در بنادر باعث پرتوگیری انسان و اکوسیستم طبیعی از منابع پرتوزا می گردد. از اینرو تدوین و به کارگیری قوانین حمل و نقل مواد هسته ای ضرورت پیدا می کند. سالیانه بین هجده تا بیست میلیون بسته مواد پرتوزا در سراسر جهان توسط کشتی ها حمل و در بنادر جابجا می شوند. بشته بندی محموله های رادیواکتیو باید به گونه ای باشد که در برابر خطرات ناشی از نقل وانتقال در بنادر در شرایط عادی و سانحه حفاظت شوند و از آلودگی بنادر دریایی جلوگیری شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی، مقررات و استانداد ویژه ای جهت حمل و نقل مواد پرتوزا تهیه و تدوین نموده که همه کشو.رهای عضو در آزانس برای تضمین ایمنی در طی حمل و نقل ملزم به رعایت بندهای آن هستند. به منظور حمل مواد پرتوزا در بنادر ابتدا اینمواد بر اساس میزان پرتوزایی در بسته های گوناگون ( ازاد،صنعتی، B/A و c) جای می گیرند. سپس جهت اطمینان از میزان مقاومت بسته ها در برابر سوانح، آزمایش هایی از قبیل آزمایش دوش آب، سقوط آزاد، فشار،نفوذ، مکانیکی ، حرارت و عوطه وری صورت می گیرد و پس از آن برچسب گذاری برپایه استانداردهای بین المللی جابجایی انجام می پذیرد.