سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران رسولی ارسی – کارشناس برق (کنترل)، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شرکت مهندسین مشاور م

چکیده:

استفاده از پتانسیل های برقابی موجود نیازمند سرمایه گذاری های هنگفتی است که با توجه به محدودیت های بودجه دولتی استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و یا خارجی را اجتناب ناپذیر می سازد. عقد قراردادهای BOT یکی از راه های تامین مالی پروژه ها می باشد.آشنایی با ساختار و ملزومات این نوع قراردادها اولین گام در دستیابی موفق به هدف تامین مالی پروژه است . در این مقاله ضمن معرفی قراردادهای BOT به بررسی مسایل و مشکلات استفاده از آن در ایران پرداخته شده است.