سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید کاظمی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس،بوشهر

چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از شناورهای تندرو در بخشهای مختلف؛ نظیر نظامی، کشتی، ماهیگیری، و مسافربری و با در نظرگرفتن رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در ارتقاء سطح ایمنی شناورهاو ملزم نمودن مالکان به دریافت گواهینامه قانونی و رده بندی برای این نوع شناورها اهمیت شناسایی آیین نامه های مرتبط و نقش آنها در چرخه ایمنی صنایع دریایی در سطوح ملی و بین المللی شناورهای تندرو مشخص می گردد. در این مقاله مقررات بین المللی در حال اجرای مربوط به ایمنی شناورهای تندرو نظیر آیین نامه ایمنی شناورهای حمایت شده دینامیکی (DSC Code ) و آیین نامه های بین المللی ایمنی شناورهای تندرو ۱۹۹۴و ۲۰۰۰ (HSC Codes 1994 and 2000) معرفی خواهند گردید. همچنین ضمن تبیین سیر تاریخی بسط و توسعه مقررات مربوط به شناورهای تندرو، موضوعات فنی این آیین نامه ها تشریح خواهند گردید. وضعیت آیین نامه ها از نقطه نظر اجباری بودن و یا در حد توصیه بودن نیز توضیح داده شده و ارتباط آنها با کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا(SOLAS 1974) بیان خواهد گردید. در انتها آخرین ویرایش آیین نامه شناورهای تندرو حاصل از پروژه های جاری در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) در ارتباط با بررسی مجدد این آیین نامه ها و تدوین ضمایم مناسب برای آنها توضیح داده می شود.