سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده سازه،پژوهشکده زلزله شناسی و مهندسی زلزله
جواد بابایی رگنی – کارشناس ارشد مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،د

چکیده:

قرارگرفتن ایران در منطقه زلزله خیز و زلزله هایی که تقریبا هرساله درکشور رخ میدهد و همچنین واقع شدن شمار زیادی از سازه های موجود در مناطق لرزه خیز کشور که براساس ایین نامه های طراحی لرزه ای قدیمی که دیگر اعتباری ندارند ساخته شده اند ما را بر آن می دارد که نگاهی دقیق تر به عملکرد ساختمان های طراحی شده براساس ایین نامه های موجود در کشور داشته باشیم و نگاهی نو نسبت به مقوله مقاوم سازی لرزه ای سازه های موجود داشته باشیم تجربه زلزله های اخیر نشان داده است که ساختمان های بتنی در زلزله دچار اسیب های کلی و گسترده هستند بنابراین بایستی عملکرد ساختمان های بتنی طراحی شده براساس ایین نامه های ابا و استاندارد ۲۸۰۰ مورد بررسی قرارگرفته و مطابق دستورالعملهای بهسازی و مطابق دستورالعملهای بهسازی ساختمان های موجود سطح عملکرد آنها بررسی شده و نیاز و یاعدم نیازشان به مقاوم سازی مشخص گردد و سپس در صورت بروز مشکل با توجه به نوع مشکل این ساختمان ها نوع روش مقاوم سازی این ساختمان ها اتخاذ گردد. هدف از این تحقیق بحث و بررسی در مورد استفاده از ورق FRP که درسا لهای اخیر مورد توجه زیادی قرارگرفته است در مقاوم سازی سازه های بتن مسلح خمشی می باشد.