مقاله آشکارسازهاي شبه بهينه با خاصيت CFAR در کلاتر شبه گوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: آشکارسازهاي شبه بهينه با خاصيت CFAR در کلاتر شبه گوسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکارسازي اتوماتيک
مقاله CFAR
مقاله کلاتر غير گوسي
مقاله احتمال هشدار غلط و هدف با تموج سريع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زعيم باشي نصرت آبادي امير
جناب آقای / سرکار خانم: تابان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي پور روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله دو روش کلي، روش هاي متکي بر آشکارسازهاي مهندسي و روش هاي متکي بر آشکارسازهاي شبه بهينه، براي رسيدن به آشکارسازهاي CFAR معرفي و مقايسه شده است و بر اساس روش هاي متکي بر آشکارسازي شبه بهينه در کلاتر با توزيع K آشکارساز GLRT-MAPبدست آمده و عملکردش از لحاظ خاصيت CFAR و احتمال آشکارسازي با آشکارساز GLRT-LQ مقايسه شده است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهند، آشکارساز GLRT-LQ يک آشکارساز با خاصيت CFAR نسبت به پارامتر هاي کلاتر بوده، ولي نسبت به تغييرات در همبستگي ماتريس کواريانس کلاتر داراي خاصيت CFAR نمي باشد، در حاليکه آشکارساز پيشنهادي GLRT-MAP با ساختاري پيچيده تر نسبت به آشکارساز GLRT-LQ، يک آشکارساز کاملا CFAR مي باشد.