سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر زعیم باشی نصرت آبادی – دانشگاه یزد، دانشکده برق، گروه مخابرات
محمدرضا تابان – دانشگاه یزد، دانشکده برق، گروه مخابرات
محمدمهدی نایبی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله دو آشکار ساز MLAP , OSAP با خاصیت CFAR ارائه شده است. در این آشکارسازها ، بر خلاف آشکارسازیهایی همچون OSSO , SO , OSGO , GO با تابع وزن دهنده باینری، از تابع وزن دهنده فازی برای وزن دهی اطلاعات تخمینی سلول های مرجع دو طرف سلول تحت تست استفاده نموده و سپس با ترکیب این اطلاعات توسط قانون ضریب جبری به آشکارسازیپرداخته می شود.نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد مناسب آشکارسازهای MLAP , OSAP نسبت به آشکارهای SO , GO , OSSO , OSGO در شرایط همگن و ناهمگن می باشد.