مقاله آشکارسازي عروق کرونري قلب در تصاوير آنژيوگرافي با استفاده از الگوريتم دسته بندي ميانگين هاي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: آشکارسازي عروق کرونري قلب در تصاوير آنژيوگرافي با استفاده از الگوريتم دسته بندي ميانگين هاي فازي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوگرافي
مقاله تبديل فوريه
مقاله تبديل موجک گسسته
مقاله فيلتر تطبيقي
مقاله دسته بندي ميانگين هاي فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي شناسايي و اندازه گيري گرفتگي هاي موجود در عروق کرونري، آنژيوگرافي به وسيله اشعه X است. به دليل عواملي مانند تابش اشعه ايکس با تراکم پايين و وجود تصوير بافت بدن و قفسه سينه در اين تصاوير، جداسازي عروق و مشخص کردن مرز آن هميشه يکي از مهم ترين مسايل پزشکان مي باشد. ابتدا پيش پردازش هايي براي حذف پس زمينه و نويز موجود در تصاوير انجام مي شود. همچنين به علت استفاده از روش هاي جداسازي برپاي غلظت، تصاوير را با استفاده از مجموعه اي از فيلترهاي تطبيقي گوسي ارتقا مي دهيم. الگوريتم پيشنهادي براي آشکارسازي عروق مبتني بر الگوريتم دسته بندي ميانگين هاي فازي (FCM) و دسته بندي پيکسل هاي مجاور است. در اين مقاله روشي پيشنهاد مي گردد که بتوان با دقت مناسبي عروق کرونري را در تصاوير آنژيوگرافي آشکار نمود. با استفاده از نتايج اين مقاله، مي توان عرض عروق و سرعت تقريبي جريان خون را بدست آورد.