مقاله آشکارسازي وجود استرس در گفتار با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر مدل غيرخطي توليد گفتار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: آشکارسازي وجود استرس در گفتار با استفاده از ويژگي هاي مبتني بر مدل غيرخطي توليد گفتار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشکارسازي استرس
مقاله آشکارسازي احساس
مقاله پردازش گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: الماس گنج فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات نشان مي دهند که استرس رواني گوينده در نحوه توليد گفتار او اثر مي گذارد. آشکارسازي وجود استرس در گفتار داراي کاربردهاي متعدد مي باشد. در کارهاي اخير، ويژگي هاي صوتي مختلف، به صورت جداگانه، توسط طبقه بندي کننده HMM مورد ارزيابي قرار گرفته اند و از ميان آن ها، ويژگي غيرخطي  TEO-CB-Auto-Envکارآمدترين پارامتر بوده است. در اين مقاله، يک ويژگي جديد که آن را (TEO-Pch-LFPC) مي ناميم، پيشنهاد شده است. دادگان گفتار استرسي (حالات خنثي، عصباني، بلند و لمبارد) از پايگاه داده SUSAS برداشته شده و نقطه قوت کار حاضر اين است که در آن، از طبقه بند هاي ساده تري نسبت به HMM استفاده شده است، يعني طبقه بندهاي استاتيک (KNN،LDA  و SVM)، و روش ارزيابي نيز RRM مي باشد. با استفاده از ويژگي TEO-Pch-LFPC و طبقه بند SVM، در تفکيک دو حالته، درصد صحت ۹۳٫۷۸% و در طبقه بندي چندحالته ۷۰٫۲۲% مي باشد.