مقاله آشکارسازي پويايي نوين گسل درونه با کمک داده هاي دورسنجي و اطلاعات زمين شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۵۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: آشکارسازي پويايي نوين گسل درونه با کمک داده هاي دورسنجي و اطلاعات زمين شناسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل درونه
مقاله جابه جايي
مقاله زمين شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني حميده
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسل درونه، يک گسل راستالغز چپ بر و فعال در شمال خاور ايران است که اثر سطحي آن حدود ۷۰۰ کيلومتر درازا دارد. اين گسل در طول مسير خود نهشته هاي ترشيري و کواترنري را قطع مي کند. در چند بخش از آن مي توان نهشته هايي وابسته به دوره هاي پالئوژن، نئوژن و مخروط افکنه هاي کواترنري را شناسايي کرد که در آنها جابه جايي هاي ناشي از گسلش ديده مي شود، از خاور بيرق تا خاور خليل آباد، در نهشته هاي نئوژن مي توان جابه جايي هايي بين ۹۱- ۴۵۷ متر را در تصاوير لندست مشاهده کرد. در آبراهه هايي که بر روي اين واحدها جريان دارند نيز جابه جايي هايي قابل مشاهده است. در اين نوشتار، تلاش شده است تا تاريخچه اخير گسلش، با استفاده از جابه جايي هاي به دست آمده و نرخ لغزش گسل، محاسبه شود. مطابق انتظار، سن آغاز جابه جايي واحدهاي زمين شناسي بسيار کمتر از سن واحدها در نقشه هاي زمين شناسي و سن آبراهه هايي که بر روي اين واحدها جريان دارند کمتر از سن واحدها به دست آمده است و از آنجا که در چندين هزار سال گذشته جابه جا شده اند، تاييدي بر فعال بودن گسل درونه در زمان حال هستند.