مقاله آشکارسازي کسر فراواني و توزيع مکاني کانيهاي رسي با استفاده از رده بندي زير پيکسلي داده هاي استر؛ مطالعه موردي، معدن استقلال آباده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: آشکارسازي کسر فراواني و توزيع مکاني کانيهاي رسي با استفاده از رده بندي زير پيکسلي داده هاي استر؛ مطالعه موردي، معدن استقلال آباده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بندي زيرپيکسلي
مقاله استر
مقاله ناآميختگي طيفي خطي
مقاله پالايش تطبيقي تنظيم شده آميخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي تنگستاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معدن خاک نسوز استقلال آباده با ترکيب اصلي کائولينيت و پيروفيليت و توليدي بالغ بر يک ميليون تن در سال، يكي از بزرگترين كانسارهاي رسوبي در ايران است. فرآيندهاي ناآميختگي طيفي خطي و پالايش تطبيقي تنظيم شده آميخته براي شناسايي کسر فراواني و توزيع مکاني کانيهاي رسي موجود در اين معدن بر روي دسته داده هاي مرئي – فروسرخ نزديک و فروسرخ موج کوتاه (VNIR+SWIR) سنجنده استر اعمال شد. ارزيابي فراواني زيرپيکسلي داده استر نشان داد که پيکسل هاي با فراواني نسبي بالا از دو کاني کائولينيت و پيروفيليت در دو محدوده متفاوت رخنمون پيدا کرده اند. بررسي دو روش ناآميختگي طيفي، نشان دهنده قابليت بهتر روش پالايش تطبيقي تنظيم شده آميخته نسبت به الگوريتم ناآميختگي طيفي خطي براي تعيين کسر نسبي کانيهاي رسي در ناحيه مورد مطالعه است.