سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید قطره سامانی – کارشناس هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۱۶۵۳۲ کیلومتر مربع یکصدم از مساحت کل کشور را شامل می شود ولی با این مساحت کم با توجه به ویژگیهای توپوگرافی خاص آن دارای تنوع اقلیمی زیادی می باشد. بطوریکه در نقاط پست استان که در جنوب واقع شد؛اقلیم نیمه گرمسیر و گرمسیری را شاهد هستیم و متوسط دما در این مناطق بیشتر از ۱۵درجه سانتیگراد میباشد و میانگین حداقل دما برابر ۶/۳ و حداکثر دما برابر ۲۳/۸ درجه سانتیگراد می باشد در شمال غرب استان که ارتفاعات زرکوه در آن واقعاست قلل همیشه پوشیده از برف را شاهد هستیم و در ایستگاه کوهرنگ که در دامنه قلل زردکوه واقع شده متوسط دما ۹ درجه سانتیگراد و میانگین حداقل ماهانه برابر ۲/۲ درجه و حداکثر برابر ۱۶ درجه می باشد و از نظر بارش اختلاف شدیدی بین شرق و غرب استان وجود دارد بطوریکه در شمال غرب میزان بارش سالانه بیش از ۱۳۰۰ میلیمتر و در شمال شرق کمتر از ۲۵۰ میلیمتر در سال می باشد. بامطالعه دما و بارش در هشت ایستگاه سینوپتییک و اقلیم شناسی بمنظور مشخص سازی تغییر اقلیم ابتداخلاء آماری بازسازی شده و ضریب تغییرات میانگین دوره آماری که از ۲۰۰۰-۱۹۶۰ محاسبه و برای دهه های ۶۹-۱۹۶۰ ، ۷۹-۷۰، ۸۹-۸۰، ۰۰-۹۰ محاسبه شده مشخص گردید که در کلیه ایستگاه های میانگین حداکثر دمای سالانه هر دهه نسبت به دهه قبل در حد ۲-۱ درجه سانتیگراد کاهش داشته بطوریکه میانگین دما حداکثر دههچهارم نسبت به میانگین دوره ۲-۱ درجه سانتیگراد و نسبت به میانگین دهه اول ۴-۳ درجه سانتیگراد کاهش داشته ولی آنچه که قابل ملاحظه است افزایش دما طی سه سال آخر نسبت به میانگین دهه چهارم می باشد که در کلیه ایستگاه ها مشاهده می گردد. و میانگین حداقل دما در ایستگاه واقع در شمال استان که در دشت قرار دارند شاهد کاهش دما و در بقیه ایستگاه ها افزایش دما را می توان ملاحظه نمود ولی میانگین حداقل دما نیز مانند حداکثر ها در سالهای آخر دهه چهارم افزایش ۲-۱ درجه مشاهده می شود. و تغییرات بارش طی این مدت در کلیه ایستگاه ها نوسان زیادی نداشته ولی تغییرات آن نسبت به میانگین در شمال استان کاهش و در جنوب افزایش یافته است و در دهه چهارم نسبت به میانگین دهه سوم در برخی از ایستگاه ها کاهش و در برخی افزایش داشته است ولی کاهش میزان بارش در سالهای آخر دهه چهارم تا ۳۰ درصد نیز مشاهده می شود.