سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد اشتری تلخستانی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
محمد کاظم حفیظی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
بهمن عباسی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

روشهای الکتریکی از جمله روشهایی هستند که به منظور آشکارسازی گسلهای آبدار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مطالعه به بررسی کاربرد روش مقاومت ویژه در مناطق سنگی که پس از بررسی‌های زمین‌شناسی دارای پتانسیل مناسب تشخیص داده شده‌اند پرداخته است و برای دقت بیشتر علاوه بر توموگرافی الکتریکی دوبعدی، آرایه مربعی که کاربرد اصلی آن آشکارسازی گسل و درز و شکافها می‌باشد نیز به کار برده شده است همچنین به منظور تفکیک درز و شکاف‌های آبدار از مناطق رسی قطبش القایی (IP) نیز اندازه‌گیری شده است.