سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا منیری همدانی – دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
محمدمهدی نایبی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
عباس شیخی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله به مساله آشکار سازی تک سنسور باینری برای اهداف راداری با داپلر معلوم و دامنه مختلط نامعلوم در نویز گوسی مختلط با پارامترهای مجهول می پردازد . فرض آشکار ساز بر فرآیند ARبرای مدل کردن نویز و تابع گوسی خود همبستگی برای بیان وابستگی زمانی نمونه های آن است . آشکار ساز با تخمین ML، پارامترهای نامعلوم را برای استفاده در تست GLRتخمین می زند و از آنجا شمای کلی آشکار ساز قابل استخراج است . بازای تعداد نمونه زیاد ، خاصیت CFAR آشکار ساز نشان داده شده است و نیز نتایج شبیه سازی و اندازه گیری عملی ، برتری آشکار ساز را بر آشکار سازهایGLR کلی و AR-GLRنشان می دهد .