سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی پورجواد – دانشکده علوم و فنون پیاده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ا
سیدمرتضی میریان –

چکیده:

آشکار سازی جاده و اتومبیل، اساسی ترین قسمتهای یک برنامه کامل بینایی ماشین در راهبری یک اتومبیل هوشمند می باشد. برای تشخیص اتومبیل در جاده روشهای مختلفی ارائه شده است که بعضًا مبتنی برروشهای تشخیص جاده یا روشهای مستقل دیگر میباشد که می توان به روشهای دو بینایی ١، شار نوری، روشهای مختلف شکل شناسی مانند روش آبگیرها و غیره اشاره کرد. در این مقاله یک روش جدید جهت تشخیص اتومبیل در جاده ارائه شده است که مبتنی بر روشهای شکل شناسی و نقطه کانون اتساعFOE میباشد. از نقطه FOE در سرعت دادن و کوچک کردن ناحیه جستجو استفاده میشود که با روشها و تستهای مختلف شکل شناسی مانند نمودار های ستونی، به تشخیص خط سایه بین اتومبیل و جاده، ابعاد اتومبیل، سرعت و فاصله آن می پردازیم