سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادعلی زارعی – کارشناس ارشد مخابرات ، گروه مهندسی برق ، دانشگاه امام حسین(ع)
محمد مهدی نایبی – دانشیار دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شریف
محمد رضا تابان – استادیار دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه یزد
قاسم میرجلیلی – استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

چکیده:

آشکارسازی یکی از مهمترین بخشهای پردازش رادار است که در آن با استفاده از آزمون دو فرضیه ای و معیارهای آشکارسازی در مورد وجود یا عدم وجود هدف در سیگنال دریافتی تصمیم گیری می شود . از جمله پرکاربردترین آشکارسازها در رادار ، می تو ان آشکارسازهای با ساختار معلوم را نام برد . با توجه به اینکه یکی از روشهای توصیف سیگنال نمای لیپ آن است ، در این مقاله ضمن معرفی آن به ویژگی این نما در حوزه تبدیل موجک خواهیم پرداخت. طرح روش جدیدی مبتنی بر نمای لیپ برای دستیابی به احتمال آشکارسازی بالاتر ، بر اساس مقایسه منحنی های ROC ، در آشکارسازهای با ساختار معلوم ، همراه با نتایج شبیه سازی از دستاوردهای این تحقیق است .