سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان استواری – کارشناس ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
میرستار مشین چی اصل – دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه ژئوفیزیک

چکیده:

آشکارسازی ساختارهای زمین شناسی ۳ بعدی با استفاده از روش مقاومت ویژه و مدل تفسیر ۳ بعدی اطلاعات دقیقی را از ساختارهای زیر سطحی ارائه می دهد. یکی از روش های متداول در اکتشافات ۳ بعدی آرایش قطبی-قطبی می باشد. برای نشان دادن توانایی های این آرایش جهت آشکارسازی شکستگی و گسل ها، در منطقه انارک از توابع استان اصفهان داده برداری انجام شد. برای محاسبه مقاومت ویژه ظاهری داده ها به برنامه ای که در نرم افزار مطلب نوشته شده بود وارد و سپس با استفاده از نرم افزار RES3DINV تفسیر داده ها انجام شد و در نهایت مقایسه نتایج بدست آمده با آرایش ۲ بعدی شولومبر گر صورت گرفت.