سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد آیت الهی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحجت سبزپوشان –

چکیده:

جنین ECG بسیارضعیف و دامنه آن کمتر از ۲۰ درصد دامنه ECG مادرمیب اشد بعلاوه مخلوط ECG مادر وجنین شدیدا آلوده به انواع نویزها از جمله نویزعضلانی است که هنگام زایمان بیشتر نیز می شود فرکانس ضربان قلب جنین معمولا درحدود ۱/۳الی ۳/۵ هرتز است و این احتمال که تعدادی از ضربانها تقریبا یا کاملا برضربانهای مادرمنطبق گردد همواره وجود دارد درمواردی که الکتروکاردیوگرام جنین و ضربان قلب وی باید کاملا مورد توجه باشد مثلا زایمان های تحت نظر مساله فوق بسیارمشکل آفرین می شود روشهای فعلی جداسازی ضربانهای جنین از مادردقتی حدود ۷۰درصد و مشکل خطاهای اضافی False-positive دارد درروش پیشنهادی از کمولنت مرتبه سوم استفاده می شود که کارایی بیشتر دارد و درشرایط نویزی دقتی حدود ۸۲درصد و تقریبا بدون خطاهای اضافی بدست می آید.