سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نگین السادات کاظمی – گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید بهنام –

چکیده:

امروزه اکثر بیماری های قلبی با مشاهده تصاویر اکوکاردیوگرافی تشخیص داده می شوند که تشخیص برخی از این بیماری ها نیاز به دقت تجربه زیادی دارد، در حالیکه تصاویر کرنش می توانند در این زمینه کمک بسیاری کنند و تغییرات را بصورت کمی نمایش دهند. تصاویر کرنش و نرخ کرنش دارای کاربرد بسیاری در عضله قلب بویژه بطن چب هستند و می توانند انقباض در عضله و دیواره قلب را به تصویر بکشند. در این مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم اولیه پرداخته می شود، تصویر شبیه سازی شده و نتایج حاصل از محاسبه کرنش بوسیله ردیابی لکه ها در این تصویر و تصاویر اکو کاردیوگرافی در حالت طبیعی و آسیب دیدگی دیواره بین بطنی بیان می شود و در نهایت این نتایج با نتایج حاصل از روش های دیگر مقایسه می شود. در اکثر تحقیقات انجام شده برای محاسبه کرنش و نرخ کرنش عضله قلب، از روش داپلر بافت و تصاویر سرعت عضله قلب استفاده شده است. هدف در این مقاله، محاسبه کرنش دیواره بین بطنی بوسیله ردیابی لکه ها در تصاویر سطوح خاکستری می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با استفاده از این روش و با محاسبات و پردازشهای کمتر نسبت سایر روشها، میتوان نواحی آسیب دیده و عملکرد غیر طبیعی دیواره بین بطنی را تشخیص داد.