سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی تربتیان – دانشجوی دکتری مخابرات سیستم- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسین کهائی – استاد یار دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – استاد یار دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

توانائی تبدیل موجک بسته ای در متمرکزشدن بر روی یک ناحیه فرکانسی خاص از صفحه زمان – فرکانس موجب استفاده از آن در کاربردهای عیب یابی شده است . در این مقاله عیب یابی بلبرینگها با استفاده از موجک Meyer در ساختار تبدیل موجک بسته ای ارائه می شود و توانائی آن در مقابل سیگنالهای شبیه سازی شده و واقعی مورد بررسی قرار می گیرد .همچنین روشی بسیار مؤثر در کاهش میزان محاسبات این الگوریتم ارائه می شود که در نتیجه قابلیت استفاده از آن در کاربرد های On-line را فراهم می سازد.