سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
جعفر غیومیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

تحقیق حاضر به منظوردستیابی به یک روش جدید شناسایی منشاء و الگوی تله اندازی رسوبات درسیستم پخش سیلاب، ارائه یک دید همه جانبه از روند رسوبزایی سازند های حساس به فرسایش بالادست و عملکرد سیستم پس از آبگیری انجام گرفته است. داده های ماهواره ای ETM+که طی فرآیندهای رقومی پیش پردازش و پردازش بارزسازی شده ند، در این تحقیق استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که این داده ها نه تنها می توانند الگوی تله اندازی رسوب و در نتیجه عملکرد سیستم های مختلف اجرا شده را بخوبی نشان دهند، بلکه با ایجاد یک دید وسیع از منطقه می توانند در شناسایی منشاء و پتانسیل رسوبدهی حوضه بالادست و تغذیه کننده سیستم پخش سیلاب، ابزار قدرتمندی باشند.