سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اصغر نظریان – هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
پرویز ضیائیان – هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
علی اصغر عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه در برنامه ریزی برای توسعه شهر استفاده از مدلها و تکنیکها، کاربرد بسیاری دارد . با استفاده ازمدل منطق بولین و تکنیک های GIS و RS ، در این تحقیق ،مکانهایی که از نظر لایه های زمین شناسی، شیب، پوشش گیاهی ، قابلیت اراضی،فاصله از مسیل ها و فاص له از سکونتگاه، در اطراف شهر کنگان، می توانند محدودکننده توسعه شهر باشند، مشخص می شود در این تحقیق علاوه بر کاربرد مدل، سعی شده است که با تغییراتی در مدل آن را تعدیل نماید . و تا آنجا که ممکن است مکانهای دارای محدودیت را آشکارسازد . ومکانهای بدون محدودیت را برای توسعه آتی شهر پیشتهاد دهد .