سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین سعادتی – کارشناس ارشد الکترواپتیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی ب
امیرحسین منجمی – دکترای علوم کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی
بهمن صادقی – کارشناس ارشد الکترونیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی بر
اکبر رحیمی – کارشناس ارشد مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم کارا جهت آشکارسازی اجسام پرنده ناشناخته در حوزه مکان معرفی می گردد. الگوریتم پیشنهادی را می توان به چهار بخش کلی تقسیم نمود: ۱- پیش پردازش تصویر ورودی ۲- قطعه بندی تصویر برای مشخص شدن قطعه های مشکوک به هدف۳- پس پردازش تصویر برای حذف قطعه های غیر هدف۴- استخراج پیکسلهای هدف.در این مقاله ما یک تکنیک آستانه گذاری وفقی محلی از طریق مینیمم و ماکسیمم کردن تابع انرژی جدید، جهت قطعه بندی تصویر معرفی کرده ایم که در آن برخلاف روشهای قبلی، پارامترهای تنظیم تابع انرژی به طور خودکار تعیین می گردند. در یک نگاه کلی تر الگوریتم پیشنهادی را می توان تلفیقی از یک ماژول آستانه یاب وفقی محلی (Adaptive) جهت تقطیع تصویر با یک افکنش عمودی و افقی وفقی به همراه بدست آوردن ویژگی های آماری از سطوح خاکستری کاندید هدف و در نهایت آشکارسازی هواپیما و تعیین شکل آن با استفاده از الگوریتم Flood-Fill معرفی کرد. این الگوریتم در محیط نرم افزار MATLAB پیاده سازی شده است. با توجه به خواص تابع انرژی و استفاده از فضای افکنش، باعث مقاوم شدن الگوریتم در برابر نویز، تغییرات سطح روشنایی تصویر، اندازه و شکل هدف می شود. از دیگر مزایای الگوریتم، می توان به انعطاف پذیری آن در شرایط مختلف تصویری اشاره کرد. همچنین مورد کاربرد در آشکارسازی اهداف با شکل پیچیده را نیز دارد. نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم برای ۱۰۰ تصویر با شرایط مختلف حاکی از آشکارسازی ۹۵٪ درست هواپیما بوده است.