سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیروان خلیقی – گروه هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف
منصور جم زاد – گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حالات چهره نقشی اساسی در ارتباطات غیرشفاهی انتقال عقاید و نظرات بین افراد را برعهده دارند بررسی تشخیص حالات چهره یکی از مسائل مهم جهت ارتباطات میان کامپیوتر و انسان است کهدرمیان محققین بینایی ماشین نیز مورد توجه قرارگرفته است هدف ازاین مقاله ارائه روشی برای نسبت دادن تصاویر چهره به یکی از کلاسهای ششگانه اصلی حالات چهره می باشد دراین راستا با توجه به مزیتهای چهره های ویژه در تصاویر ساکن و ماشین های بردار پشتیبان فازی استفاده از روش چهره های ویژه و ماشین های بردار پشتیبان فازی به ترتیب جهت استخراج ویژگیها و تشخیص و کلاس بندی حالات چهره پیشنهاد شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده میانگین ۸۹/۷۷% بوده که مویدکارایی و مناسب بودن روش پیشنهادی می باشد.