سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسعید سیوف جهرمی – گروه فیزیک دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
ابوالحسن غیبی – گروه فیزیک دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده:

در این مقاله دو پدیده طوفان تندی ( طوفان تندری عرض های جغرافیایی میانه در ایران و چرخند حاره ای کاترینا ) به کمک اطلاعات تقریبا همزمان تابش سنجمایکروویو پیشرفته AMSU-B و گزارشهای هواشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف این مقاله مشاهده جزئیات اینچنین سیستمهایی فقط براساس اطلاعات ماهواره ای است . بر این اساس دو نوع طوفان تندری فوق از نظر بصری ( توصیف تصاویر مایکروویو ) و کیفی ( اندازه گیری دمای روشنایی ) مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته اند . نتایج نشان می دهد که داده های مایکروویو قادر به توصیف حداقل ویژگیهای کیفی مناسب ابرهای طوفان تندری نظیر موقعیت منطقه بارش و ساختار سندانی می باشند