سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مشاءاله گودرزی – دکترای شهرسازی و روابط شهروندی از دانشگاه IOWHA

چکیده:

بافت های تاریخی حاوی پتانسیل اقتصادی بالایی هستند . برای بهره برداری از آنها، آفرینش انگیزه سودآوری بسیار مهم است.بنابراین در درجه نخست اهمیت، حفاظت از آنها مطرح است که در این میان بحث استحکام بخشی و به ویژه توجیه اقتصادی پروسه نسبتا گران قیمت و نهایتا بازسازی کنترل شده بافت مورد نظر ماست.سعی می کنیم در ابتدای مبحث «سودآوری غیرمستقیم» و به ویژه از زاویه تقلیل زیانهای ریسک به آن بپردازیم. بویژه آنکه بحث استحکا م بخشی باف تهای تاریخی از زاویه نگرش به تبعات مثبت آن کمتر مطرح شده است. دیدگاه صائب اثتصادی پروسه استحکام بخشی بدون تردید نزد هیئت علمی محترم همایش است. امید می رود با طرح فصل نخست«سود اوری مستقیم» و سپس « سودآوری غیرمستیقیم» به عنوان فصل دوم، آنگاه طرح مبحث مهم چگونگی مداخله جذب سرمایه گذار خارجی در فصل سوم و نهایتاً پرداخت به موضوع بهر ه وری از زاویه نگرش به وضعیت جسم و روان شهروندان در فصل چهارم؛ تقلیل ریسک پذیری بافت های تاریخی از محل هزینه کرد و پروسه استحکام بخشی را به سطر افق اثبات نزدیک گردانیم. بنابراین این باز هم؛ نکته نخست؛ معرفی و روشن سازی قابلی تهای سودآوری این باف تهاست.