سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا صحتی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
وحید تیموری –
کارو لوکس –

چکیده:

آشکارسازی و مکانیابی چهره انسان در تصاویر، یکی از مسائل روز مطرح در حوزه پردازش تصویر است که در اکثر سیستمهای مراقبتی- امنیتی و برنام ههای واسط انسان-کامپیوتر کاربرد دارد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک یک بردار مرجع بهینه به عنوان معیار تفکیک تصاویر چهره و غیرچهره ایجاد شده و در نهایت روشی برای آشکارسازی چهره انسان ارائه م یشود که با بهره گیری از این معیار انطباق، علاوه بر دقت در استخراج موقعیت چهره، در برابر تغییرات شدت روشنایی، چرخش و تغییر اندازه تصویر مقاوم می باشد. روش به کارگرفته شده برای پیش پردازش
تصاویر، به نحو مطلوبی باعث بهینه شدن کارایی و بازده الگوریتم در مقایسه با سایر روشهایی که از الگوریتم ژنتیک استفاده می کنند خواهد شد.