سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان نامجو – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
علی آقاگل زاده – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
میرهادی سیدعربی – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدشهرام معین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران – تهران

چکیده:

ویژگی رنگ ، مشخصه مفیدی برای یافتن ناحیه هایی به رنگ پوست در تصویرهای رنگی است. در اینمقاله آشکارسازی چهره بر پایه ویژگی رنگ پوست، در سه مرحله انجام می شود. در گام نخست نمونه های رنگ پوست از تصاویر پایگاه داده های مختلف، گرداوری شده اند و با توجه به نمونه های گردآوری شده ، ترکیبی از سه تابع گوسی بیضوی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی k-means برای مدل سازی رنگ پوست پیشنهاد شده است. درگام دوم با استفاده از روشی بر پایه منحنی های تراز تصویر، ناحیه های پوستی و سایر نواحی که رنگ مشابه رنگ پوست دارند، از تصویر جدا میشوند و در آخرین مرحل از دسته بندی کننده BDF برای تایید ناحیه های کاندیدای چهره استفاده می شود. کارایی الگوریتم آشکارسازی چهره بر روی پایگاه داده های IFD , CBCL و پایگاه داده های دانشگاه تبریز سنجیده شده است. بهترین نتایج بر پایه ترخ تشخیص درست برای پایگاهداده های CBCL و برابر با ۹۶% به دست آمده است.