سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی خلجی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدهی لیزر و پلاسما
سید حسن توسلی – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدهی لیزر و پلاسما

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از اندازه گیری گرد و غبار موجود در هوا به عنوان یکی از آلایندهای محیطی، با استفاده از تکنیک SIBS ارائه می گردد. با توجه به این حقیقت که، گرد و غبار موجود در قارهی آسیا شامل مقدار زیادی کربنات کلسیم است، شدت خطوط طیفی (Ca(IIکلسیم یک بار یونیزه) نسبت به خط طیفی(N(II (نیتروژن یک بار یونیزه) موجود در هوا (خطرجع)، به عنوان معیاری از هوای غبار آلود برای محیط آزمایشگاه و همچنین هوای بیرون در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر، با شبیه سازی هوای طوفانی در آزمایشگاه نسبت Ca/N و همچنین Mg/N اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که تکنیک SIBS در مقیاس آزمایشگاهی، روشی حساس و در عین حال سریع برای آشکار سازی ذرات گرد و غبار می باشد