سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر زعیم باشی نصرت آبادی – دانشگاه یزد، دانشکده برق، گروه مخابرات
محمد رضا تابان – دانشگاه یزد، دانشکده برق، گروه مخابرات
محمد مهدی نایبی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله، آشکار سازهای DOSF-CFAR، DMLF-CFAR و DMLOSF-CFAR با مرکز ادغام فازی در کلاتر ویبول را مطرح و مورد بررسی قرار می دهیم . بر این اساس ابتدا تابع عضویت هر یک از آشکار سازهای محلی ML-CFAR و OS-CFAR را بدست آورده و به منظور تنظیم آستانه مورد نیاز برای رسیدن به احتمال هشدار غلط ثابت در مرکز ادغام از قوانین فازی مختلفی نظیر : ضرب جبری، جمع جبری، اشتراک و اجتما ع استفاده می کنیم . نتایج شبیه سازی بیانگر نتایج جالبی با کاهش پارامتر شکل توزیع ویبول و عملکرد خوب و مقاوم قوانین فازی فوق بخصوص ضرب جبری در شرایط همگن و نا همگن محیطی می باشد.