سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

متینه زوار – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر- هوش مصنوعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
هادی قاسمی فرد – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – استادیار گروه کامپیوتر، سخت افزار و هوش مصنوعی

چکیده:

ماشین بردار پشتیبان یا SVM تکنیکی است که در حوزه های گوناگونی از بازشناسی الگو به کار می رود. در آموزش SVM ، کرنل ها، پارامترهای کرنل و انتخاب ویژگینقش مهمی دارند، بنابراین باید به درستی انتخاب شوند تا دقت دسته بندیSVM بهبود یابد. در این مقاله ترکیب GA وSVM ارائه شده است تا دقت SVM را افزایش دهد.HGASVM نوع کرنل بهینه، پارامتر تابع کرنل و پارامتردر دسته بندی کننده ی SVM و همچنین مناسبترین نوع فیلتر ویولت و پارامتر آنتروپی ویولت را انتخاب می کند. چنین دسته بندی کننده ای برای آشکار سازی تخلیه های صرعی در سیگنال EEG ارائه شده است که در آن از ۵ دسته داده که از پایگاه داده دانشگاه بن گرفته شده است استفاده می نماییم . در این تحقیق تبدیل ویولت و آنتروپی ویولت در مرحله ی استخراج ویژگی HGASVM مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که دقت دسته بندیHGASVM برای دسته بندی اسپایکهای صرعی از سیگنال EEG نسبت به روش های موجود بالاتر است.