سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد انشائیه – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده برق، دفتر دکتر رضائی راد
غلامعلی رضائی‌راد –

چکیده:

در این تحقیق تلاش نموده ایم تا با مطالعه روش های متعدد و بیشماری که در زمینه بخش بندی و شناسایی تصویر وجود دارد منطبق‌ترین روش ها را با روش هایی که بینایی انسان به این منظور در پی می گیرد ارائه دهیم. در اینجا با معرفی الگوهای خارجی تصویر بعنوان الگوهای غالب‌تر، از بین الگوهای خارجی، نقاط حداقل انحنای منفی و از بین الگوهای داخلی، بافت های آشکار شده توسط شبکه های عصبی پالس کوپل شده و آنالیز بافت را بعنوان مهمترین الگوهای منطبق با شاخص های بینایی انسان معرفی کرده‌ایم و از از آنها به منظور بخش بندی تصویر بهره گرفته‌ایم. ما در این تحقیق به بررسی تکنیک‌های بخش بندی تصاویر ماموگرافی پرداخته ایم و یک راه حل ترکیبی جدید بر مبنای نتایج خود ارائه داده‌ایم و نتایج را به کمک نرم افزاری که به این منظور طراحی شده است بر روی یک دیتابیس از تصاویر ماموگرافی بررسی و با روش های مشابه مقایسه کرده‌ایم.