سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی صدوقی یزدی – صنایع ماشینهای اداری ایران(مادایران)، مرکز تحقیق و توسعه – دانشگاه ترب
محمود قهاری – صنایع ماشینهای اداری ایران(مادایران)، مرکز تحقیق و توسعه
مجتبی رضایی – صنایع ماشینهای اداری ایران(مادایران)، مرکز تحقیق و توسعه
وحید صمیمی – صنایع ماشینهای اداری ایران(مادایران)، مرکز تحقیق و توسعه

چکیده:

این مقاله به بررسی عیوب در ساخت برد الکترونیک (PCB) برد مدار چاپی به کمک بینایی ماشین می پردازد. عیوب مورد بررسی شامل عدم نصب المان، خطا در جهت دیود و مقدار مقاومت می باشد. ابتدا یک کلیشه از برد سالم توسط کابر تهیه می شود که نواحی مورد آزمون و خصوصیت هر ناحیه (عدم نصب قطعه، جهت دیود،مقدار مقاومت) را دارا است. آزمون عدم نصب المان با فاصله رنگ HSV بین ناحیه انتخابی در کلیشه و نظیر آن در تصویر ورودی با جستجوی ناحیه ای انجام می شود. جهت دیود نیز با بررسی ویژگی عدم تقارن در دو نیمه تصویر سطوح خاکستری ممکن می گردد. سیستم بکار رفته در شناسایی مقاومت شامل استخراج نوارهای رنگی مقاومت(پیش پردازش)، شناسایی نوارهای رنگی (پردازش) و تلفیق اصلاعات استاندارد مقاومتها، نظر کاربر،خروجی طبقه بند و اطلاعات ترتیب نوارها(پس پردازش) می باشد. نوردهی نامناسب، پهنه وسیع رنگ در نوارها،چرخش مقاومت استخراج نوارها را دچار مشکل می کند و این امر به کارایی طبقه بند که یک شبکه عصبی پرسپترون با پس انتشار خطا است، اثر می گذارد. شبکه عصبی در نمونه های آزمون در شرایط معمولی ۹۶٫۸% کارایی نشان داد حال آنکه در نمونه های آزمون برخط کارایی این سیستم افت می نماید. برای بهبود کارایی، یک بخش پس پردازش وظیفه تلفیق خروجی شبکه عصبی تا عمق ۳، نظر کاربر شامل انطباق نوارهای کلیشه با خروجی شبکه عصبی و استاندارد E12 را، دارد. از بین ۵۲ نمونه آزمون نهایی که سیستم بدون پس پردازش به آنها پاسخ درست نمی داد، با پس پردازش هر ۵۲ نمونه آزمون نهایی که سیستم بدون پس پردازش به آنها پاسخ درست نمی داد، با پس پردازش هر ۵۲ نمونه پذیرش شد که در این میان ۱۷ مورد پذیرش قطعی و درست(سه نوار درست)، ۲۵ مورد با دو نوار درست و ۱۰ مورد یک نوار درست پیشنهاد سیستم بود. بنابراین تلفیق اطلاعات سطح بالا و اطلاعات واحد شناسایی و پیش پردازش کارایی را بهبود قابل ملاحظه ای می دهد.