سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی آقا گلزاده – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تبریز
جواد موسوی نیا – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله شیوه جدیدی جهت آشکار سازی لبه های تصاویر با استفاده از تبدیل موجک ارائه می گردد . ابتدا با استفاده از تبدیل موجک معمولی ، لبه های تصویر و جهت لبه ها محاسبه گشته و سپس با استفاده از اطلاعات به دست آمده در مورد جهت لبه های استخراجی ، از تبدیل موجک جهت دار استفاده شده و لبه ها را با قابلیت اعتماد بالاتری نسبت به روش معمولی محاسبه می گردد . روش پیشنهادی نسبت به روش معمولی مبتنی بر تبدیل موجک ، از قابلیت آشکار سازی بالاتری برخوردار می باشد و در مقایسه با روش های مبتنی بر تبدیل موجک جهت دار معمولی دارای محاسبات کمتری است .