سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
سعید سلطانی کوپایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تحقیق حاضر به عنوان بخشی از یک پروژه کاربردی با بررسی روابط انعکاس طیفی برف و پدیده های اطراف, مانند خاک لخت, پوشش گیاهی و پیکره های آبی در باندهای مختلف سنجنده به ارائه یک اندیس جدید برای تمایز برف از مناطق مجاور آن پرداخته است. پایش روند تغییرات سطح پوشش برف توسط این اندیس میسر شد. استفاده از این اندیس علاوه بر آشکارسازی سطح پوشش برف به شناسایی مناطق در حال ذوب, مناطق اشباع پس از ذوب و برخی ویژگیهای هیدرولوژیکی خاک سطحی کمک نمود. استفاده از این اندیس در شناسایی رطوبت پیشین خاک و بررسی اجمالی عمق نشست برف و برخی دیگر از ویژگیهای هیدرولوژیکی سطح خاک با توسعه نمونه برداری واستفاده از توابع جدید پیشنهاد شده است.