سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ثقفی فر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر – گروه تحقیقات اپتیک و لیزر
محمدحسین چیت ساز –

چکیده:

در این مقاله آشکاسازی لکه های نفتی روی سطح آب با استفاده از لیدار معرفی می شود. این سیستم بر روی هواپیما نصب شده و با ارسال پالسهای لیزری به سطح آب و دریافت سیگناهای فلؤرسان برگشتیاز سطح آب، نقشه برداری و اندازه گیری ضخامت لایه های لکه های نفتی انجام می پذیرد . اصول فلوئورسان لیزری ناشی از لکه های نفتی و مشخصات لیدار مورد نیاز نیز ارائه می گردند.