سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تیمور حیدری –
سید حسین صادقی –
روزبه معینی مازندران –

چکیده:

ترک هایی که در اثر خستگی در سطح فلزات به وجود می آید اغلب دارای دهانه ریز و شکل غیر مشخص هستند . آشکار سازی و اندازه گیری این نوع ترک ها یکی از کاربرد های مهم آزمون های غیر مخرب برای آشکار سازی و اندازه گیری ابعاد و شکل این ترک ها در سطح فلزات فرومغناطیسی روش اندازه گیری میدان متناوب میباشد. در این مقاله یک مدل معکوس سازی مبتنی بر شبکه های عصبی جهت تشخیص شکل و ابعاد ترک ها در روش اندازه گیری میدان متناوب ارائه می گردد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی قادر است با دقت خوب شکل ترک ها را تخمین بزند.