سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی عباس زادگان –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] شهرها فقط حاصل فشردگی جمعیت در یک نقطه نبوده بلکه وجود یک روح حاکم بر این جمعیت که روابط آنها را با یکدیگر تنظیم و احساس تعلق ایجاد می کند و در نهایت احساس شهروندی بوجود می آورد عامل بسیار مهمی در شک گیری شهری سالم اجتماعی، روانشناختی است می شود . در شهر سالم روح واحد حاکم بر آن حس شهروندی است . سلامت شهروندان به لحاظ اجتماعی – روانشناختی رابطه مستقیمی با سطح و عمل شهروندی دارد. عوامل متعددی در آفرینش احساس شهروندی و آئین های آن دارد، که این عوامل بایستی شناخته شود و در فرآیند شکل گیری شهرهای جدید به آن بایستی پرداخته شود . در شهرهای جدید کمتر به فرآیند شکل گیری روحیه شهروندی پرداخته می شود، بنوعی که برنامه های اقتصادی و سیاسی به ترتیب دارای اهمیت هستند. مدیران، برنامه ریزان و طراحان شهری در شهرهای جدید بایستی با عناصر و عومالی که در شکل گیری روحیه شهروندی کمک می کند بایستی آشنا باشند. در این مقاله در ابتدا با اهمیت روحیه شهروندی در شکل گیری شهر سالم پرداخته شد و سپس به عوامل شکل دهنده حس شهروندی که در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت این شهرها بایستی در نظر گرفته شود مطرح خواهد شد . رابطه متقابل این عناصر و چالش پیش روی آنها در شهرهای جدید نیز مورد توجه است . در این مقاله به اهمیت وجود تعداد کافی مجموعه های رفتاری ( Behavioral Setting) که بستر مشارکت اجتماعی را فراهم می آورد اشاره می کند و مطرخ می گردد که به دلیل نو بودن شهر جدید مراحل شک گیری آنها معمولا چنانچه مدییریت صیحیحی اعمال نشود بسیار دیر شک خواهد گرفت . از طرف دیگر برنامه ریزان و طراحان شهری بایستی آگاهانه بستر مناسب شکل گیری مجموعه های رفتاری را بوجود آورند . در اینجا بستر مناسب از دیدگاه پاسخگوئی کالبد شهر جدید به سلیسه مراتب نیازهای شهروندان تعریف و به بحث گذارده شده است . در پایان متناسب با سلسله مراتب نیازهای شهروندان، ایجاد فضاهای کالبدی زمینه سازی زندگی اجتماعی توصیه شده اند .