سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسن فولادی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابوالفضل گلشن تفتی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

سم زدائی آفلاتوکسین پسته های آلوده با بکارگیری ناترولیت ها بعنوان روشی فیزیکی و سالم انجام شد. پسته های با آلودگی زیاد، متوسط و یا کم به آفلاتوکسین با سوسپانسیون ۵% ناترولیت شستشو داده شد. با روش کروماتوگرافی لایه نازک و اسکنر مقدار آفلاتوکسین اندازه گیری گردید. آفلاتوکسین B1 و B2 در نمونه ها شناسایی گردید و قسمت اعظم آلودگی پسته ها از نوع آفلاتوکسین B1 بود. تیمار پسته های آلوده به آفلاتوکسین با نائرولیت سبب کاهش آفلاتوکسین B1 از ۳۸% تا ۱۰۰% بسته به میزان آلودگی اولیه پسته گردید. نتایج نشان داد گرچه ناترولیت ها می توانند بطور موثری باعث کاهش آفلاتوکسین B1 پسته گردد ولی در خنثی سازی آفلاتوکسین B2 چندان موثر نبود. شتشوی پسته های آلوده با سوسپانسیون ناترولیت باعث چسبیدن ذرات ناترولیت به سطح دانه های پسته شده که باجریان شدید آب قابل جدا شدن نمی باشند ولی بعد از خشک کردن پسته بوسیله تکان دادن شدید روی غربال همراه با جریان شدید باد ذرات ناترولیت براحتی از سطح پسته آزاد شده وقابل جدا شدن می باشند .گرچه آزمایشات حسی دقیق روی پسته هایسم زدائی شده انجام نشد ولی ناترولیتاثر سوئی روی رنگ ومزه پسته های تیمار شده نداشت.