سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس مرادیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالناصر فضل نیا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گرانیتوئیدهای چهار گنبد سیرجان در نواحی ماگمایی دهج – ساردوئیه واقع در جنوب شرق کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد. این گرانیتوئیدها را دایک هاییبا ترکیب میکرودیوریت پورفیری کوارتز دار به سن احتمالی میوسن قطع نموده است. این دایک ها دارای حواشی سرد شده سریع بوده، ضخامتی تا حداکثر یک متر دارند. در آنها شواهدی دال بر آلایش ماگمایی به قرار زیر مشاهده می شود: وجود انکلاوهای مافیک با حالت پیلویی؛ حواشی واکنشی گسترده برخی از زنولیت ها با ماگمای دایک وجود دو نوع پلاژیوکلاز که در برخی منطقه بندی ناپیوسته وجود دارد؛ در برداری های آپاتیت سوزنی در پلاژیوکلازها؛ چشم های کوارتز حاشیه دار؛ وجود بافت های گرانوفیری، بین بلورهای فنوکریست پلاژیوکلاز انکلاوهای مافیک، تبلور چند مرحله ای در انکلاوهای مافیک. در مرالح بعدی سرد شدن در اثر کاهش آدیاباتیکی فشار در پلاژیوکلازها بافت غربالی و در آمفیبل ها و احتمالا در بلورهای کوارتز تحلیل رفتگی ایجاد شده است.