سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود عضدی – دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری دانشگاه مازندران
وحید غلامی – دانشجوی دکتری آبخیزداری واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدبشیر گنبد – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

از گذشته های بسیار دور آب زیرزمینی به عنوان منبع آب پاک و سالم مورد استفاده بشر بوده است. در دهه های اخیر رشد جمعیت وفعالیت های صنعتی واجتماعی علاوه بر ایجاد مسائل زیست محیطی دیگر، در آلوده سازی آب های زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته است از جمله منابع آلوده ساز آبهای زیرزمینی می توان به فاضلابهای شهری و صنعتی اشاره کرد که یا مستقیماٌ وارد زمین شده یا پس از تخلیه در مخازن فاضلاب به زمین وارد می شوند. در این تحقیق برای بررسی تاثیر کیفیت آبهای سطحی درکیفیت آبهای زیرزمینی و آب چاههای موجود در سواحل خزر از آمار و آزمایشات کیفیت آب در رابطه با مقادیر ،TDS، PH، EC کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات در طی ۴۰ سال اخیر استفاده شد و میزان تاثیر کیفیت آبهای سطحی در میزان آلودگیآب چاههای موجود در منطقه از طریق آنالیز رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین تغییرات کیفیت آبهای سطحی و کیفیت آبهای زیرزمینی می باشد.