سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی علائی –

چکیده:

گرچه صحبت زیادی در این مورد به عمل نیامده، اما یکی از عوامل آلوده کنندة محیط زیست شهرهای بزرگ ما موتورهای تولید برق جوشکاری اسکلت ساختما نها م یباشند. در یک برآورد تخمینی، به طور متوسط در هر روز در حدود ۲۰۰۰ دستگاه موتور (دیزل) تولید برق جوشکاری در در سال گذشته در شهر تهران فعال بوده که جمعًا بیش از ۱۰۰ هزار لیتر نفت گاز مصرف نموده اند، که بالطبع، دود حاصل از سوخت این میزان نفت گاز در این مدت به هوای شهر وارد گردیده است. بعلاوه، دیگر آلودگی زیست محیطی موتورهای فوق (که عمدتًا در محلات مسکونی نیز مشغول فعالیت میباشند) آلودگی صوتی است که در اکثر آنها به دلیل فرسودگی و عدم حضور حفاظهای لازم مضائف گردیده و باعث سلب آسایش شهروندان می گردد. گرچه این مقاله بیشتر به قصد طرح موضوع و ایجادتوجه در اذهان دس تاندرکاران ارائه م یگردد اما پیشنهادهای اولیه همچون الزام ساخت اسکلت فلزی بناهای متوسط و بزرگ در کارگاه های خارج از شهر، امکان استفاده از برق شهری در ساخت وسازهای محدود، استفاده از موتورهای تولید برق استاندارد با راندمان بالا و آلایندگی پائین را می توان به عنوان راه کارهای کوتاه مدت مطرح نمود.