سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا پورپاک – کلینیک آلرژی و ایمونولژِی بیمارستان مرکز طبی اطفال
ابوالحسین فرهودی –

چکیده:

هر واکنش ایمونولوژیک در برابر مواد غذایی را آلرژی غذایی می نامند که می تواند در غالب یکی از چهار نوع افزایش حساسیت بگنجد. شیوع این واکنشها در بالغین ۱درصد و در اطفال ۳-۲درصد است، ولی شایعترین سن بروز آلرژی غذایی سال اول زندگی است که تا ۸درصد گزارش شده است. این مطالب سبب گردیده که مطالعه آلرژی غذایی در کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. چرا که سنین کودکی از نظر رشد و تکامل کودک دوران حساسی است و تغذیه سالهای اول زندگی تهمیت خاص دارد. استفاده از رژیمهای بسیار محدود و یا محرومیت از برخی غذاها در دراز مدت منجر به سوء تغذیه و اختلال در رشد و تکامل کودک می گردد. از طرفی آلرژی غذایی در غالب هر چهار نوع افزایش حساسیت و با درگیری همه ارگانها می تواند منجر به بیماری های شدید و طولانی گردیده و بعضا ضایعات جبران ناپذیری برای کودک بوجود آورد. به عنوان مثال از شایعترین عوامل بروز آنافیلاکسی در کودکان، شیر، تخم مرغ و ماهی شناخته شده است.