مقاله آلودگي صوتي در شهر قزوين (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: آلودگي صوتي در شهر قزوين (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي صوتي
مقاله تراز صوت معادل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري وارياني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: آلودگي صوتي يکي از مشکلات زيست محيطي مهم شهرها محسوب مي شود که شدت آن در سال هاي اخير رو به افزايش بوده است. با توجه به اثرات زيان آور آلودگي صوتي بر سلامت جامعه، ارزيابي تراز صداي معادل و تعيين ميزان آلودگي صوتي در محيط هاي شهري از اهميت بالايي برخوردار است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ميزان آلودگي صوتي در مناطق مختلف شهر قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي در تابستان سال ۱۳۸۹ در شهر قزوين انجام شد. اندازه گيري ها توسط دستگاه ترازسنج صوت مدل ۱۳۵۳H  از شرکت TES تايوان با قابليت ثبت مداوم اطلاعات انجام شد. پس از تهيه نقشه شهر، ابتدا شهر قزوين به سه منطقه جنوبي، مياني و شمالي تقسيم و در هر منطقه، خيابان هاي اصلي، تقاطع ها و ميادين به عنوان ايستگاهاي اندازه گيري در نظر گرفته شدند. اندازه گيري تراز فشار صداي معادل بر اساس روش ايزو ۱۹۹۹ که مورد تاييد سازمان محيط زيست کشور است، انجام شد.
يافته ها: تراز صداي معادل در معابر مختلف مناطق شهر قزوين، بين ۶۹٫۹ تا ۷۲٫۸ دسي بل در نوسان و در مناطق مياني و جنوبي شهر، حدود دو برابر مناطق شمالي شهر بود. بررسي صدک نودم تراز صداي محيطي نشان داد که در %۹۰ کل دوره اندازه گيري، تراز فشار صوت در اغلب نقاط بالاتر از حد مجاز توصيه شده براي مناطق مسکوني و تجاري بود.
نتيجه گيري: تراز معادل صدا فراتر از استانداردهاي سازمان محيط زيست براي مناطق مسکوني (۵۰ دسي بل) و مناطق تجاري (۶۵ دسي بل) بود. اصلاح الگوهاي شهرسازي در قزوين از روند رشد و توسعه کندتري نسبت به منابع ايجاد کننده صدا برخوردار بود.