سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن نان بخش – ۱- دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
امیر محمدی بوینی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اروم
مالک حسن پور – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید

چکیده:

متیل ترشیاری بوتیل ِاتر به عنوان ترکیبی آلی به خاطر مزیتهای که بر سُرب دارد جایگزین آن شده و به بنزین اضافه می شود.مطالعاتی که در مورد خطر اتتقال آن به منابع آبی انجام شده است نشان می دهد که ترکیب فوق بسیارفرّار بوده و کاملا محلول در آب است . برای تهیه آن از محصولات پالایش گاز طبیعی مثل متانل و پرپان متیل استفاده میشود و پس از سوزاندن بنزین در ماشین منجر به کاهش تولید CO و O3 شده ولی افزایشتولید بنزن را به همراه دارد.یکی از راههای ورود MTBE به منابع آبی انتقال ازطریق نزولات جوی (برف و باران) می باشد زیرا بخش عمده ای از آن همواره به صورت تبخیر واردهوا می گردد . بر اساس تحقیقات انجام شده در ایالت متحده امریکا ، کانادا و برخی کشورهای اروپایی آلودگی منابع آبی ثابت شده است . با توجه به مطالعات انجام شده روی حیوانات اثرات سوء آن و همچنین در مواردی ابتلاء به لوسمی نیز مشاهده شده است. این ترکیب در مقادیر کم در آب منجر به تولید بو و مزه می شود و اثرات آن روی ا نسان بدرستی شناخته نشده است . به هر حال ممانعت از ورود آن به منابع آبی در الویت بوده و در صورت آلودگی ، تصفیه این آبها با روشهای مطلوب ضرورت خواهد داشت . MTBE جزء استانداردهای اولبه و ثانویه آب آورده نشده است ولی بصورت منابع آب شرب باید مستمر مورد پایش باشند و حفاظت از منابع احتمالی منتشر کننده آن اعم از باک خودروها ، تانکرهای ذخیره و… مورد نظر باشد ، هدف این مطالعه مروری برمعرفی MTBE ، خواص آن و آلودگی منابع آبی و بخصوص شناخت اثرات سوء احتمالی بروی سلامتی ا نسانها و نحوه پالایش آن می باشد.